Jag speglar mig i textilen och ser ansiktet få en ny trådriktning